Kontakt

Nie ma w sklepie czegoś, co by Ci się przydało? Pisz śmiało!
Jeśli tylko Twój pomysł będzie w zasięgu naszych możliwości i nie będzie totalnie niszowy, zrobimy Ci film.

Ty dostaniesz go za darmo, a my wrzucimy go dla innych do naszej oferty.

Co ty na to? Zrobimy coś razem?

Rysowienie.pl sp. z o.o.
01-922 Warszawa, ul. Conrada 16/15
NIP: 1182137052 | REGON: 366428770


Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w  Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000660654
Kapitał zakładowy 5.000,00 PLN wpłacony w całości.